• مدرسان دیگر فقط آموزش هایشان را می فروشند اما ما نتیجه برایمان مهم است خوشحال خواهیم شد هر ایده یا انتقاد یا پیشنهاد ارزشمندی دارید که حس می کنید می تواند عامل رشد آموزش های فردینو شود را از طریق فرم زیر برایمان ارسال کنید.
  • در صورتی که یک دوره ی خاص مدنظر دارید که تا به حال در سایت قرار نگرفته است می توانید آن را درخواست دهید تا پس از بررسی توسط تیم تحقیقاتی و تیم تولید محتوا این دوره نیز تولید شود.
  • هرگونه درخواست همکاری و مصاحبه یا دعوت به سخنرانی و تدریس دارید نیز همینجا برایمان ارسال کنید.
  • این سریع ترین راه ارتباط با فردینو است در اسرع وقت(کمتر از یک روز کاری)موضوع را بررسی خواهیم کرد و پاسخ را از طریق اطلاعات تماسی که از خود برای ما ثبت کرده اید اطلاع رسانی خواهیم کرد.