مجله

مجله

خداحافظی با کابوس تمام نشدن برنامه ها !

تاحالا براتون پيش اومده چنين جملاتى رو بگيد؟ چقدر حجم مطالب زياده! چرا تموم نميشه؟ بايد شب بيدار بمونم تمومش ...
3